AKTUALITY

Výběrové řízení na účastníky a účastnice V. ročníku ASD

Vyhlašujeme otevřené výběrové řízení na účastníky/účastnice V. ročníku Akademie sociální demokracie (jaro-podzim 2015)....

Výběrové řízení na účastníky IV. ročníku ASD

Vyhlašujeme otevřené výběrové řízení na účastníky IV. ročníku Akademie sociální demokracie v termínu podzim 2013 / jaro ...

Zahájení třetího cyklu Akademie sociální demokracie

Prvním setkáním na téma „Kořeny, současnost a budoucnost sociálnědemokratického hnutí“ odstartoval již třetí cyklus vzdělávacího ...

Profily pořádajících organizací

Friedrich-Ebert Stiftung, zastoupení v České a Slovenské republice

Nadace Friedricha Eberta (Friedrich-Ebert-Stiftung, FES) byla založena v roce 1925 jako politický odkaz prvního demokraticky zvoleného německého říšského prezidenta Friedricha Eberta. Cílem nadace od jejího počátku je podporovat politické a společenské vzdělávání lidí v duchu demokracie a pluralismu, umožňovat mladým lidem přístup k vysokoškolskému studiu formou stipendií a přispívat k mezinárodnímu porozumění a spolupráci. Po nástupu Adolfa Hitlera k moci byla zakázána, obnovena byla v roce 1947. Jako obecně prospěšná, soukromá a kulturní instituce je zavázána myšlenkám a základním hodnotám sociální demokracie. Své zastoupení v České republice provozuje FES od roku 1990, ve Slovenské republice je FES činná od roku 1991. Více informací naleznete na webových stránkách nadace www.fesprag.czwww.fes.sk nebo www.fes.de.

Institut ASA (Analýzy-Stratégie-Alternatívy)

ASA je nezávislým výzkumným, vzdělávacím a vydavatelským institutem. Vznikla v roce 2004. Snahou Institutu ASA je prostřednictvím odborných kolegií mapovat společensko-politický vývoj na Slovensku v kontextu směřování Evropské unie. V odborných kolegiích jsou sdruženi odborníci, zástupci veřejného a hospodářského života, studenti a další, kteří se prostřednictvím svých aktivit snaží poskytnout alternativy vývoje slovenské společnosti. Cílem Institutu ASA je analytickou a projektovou činností přispívat k modernímu spravování společnosti na bázi sociální spravedlivosti a solidarity. V souvislosti s hledáním možností a uplatnění modelu sociálního státu se činnost sdružení zaměřuje na zpracování odborných analýz, organizaci konferencí, seminářů a diskusí, včetně účasti na mezinárodních akcích. V rámci své publikační činnosti je ambicí Institutu ASA zaplnit mezeru v publikování moderní politické a odborné literatury, která by byla dostupná široké veřejnosti.
Více informací na www.inst-asa.sk

Masarykova demokratická akademie

Masarykova demokratická akademie je občanské sdružení usilující o šíření humanitních, demokratických i sociálních myšlenek a cílů v rámci zásad udržitelného rozvoje. Pokračuje v odkazu osvětového sociálně-demokratického spolku Dělnická akademie, který roku 1896 založil druhým předseda ČSSD Josef Steiner a tehdejší univerzitní profesor T. G. Masaryk. Ve své praktické činnosti je MDA nástrojem spolupráce sociálně-demokratického hnutí a občanské společnosti. Na jejích seminářích a konferencích vystupují vedle politiků a ekonomů také odborníci a aktivisté z nevládních sociálních, ekologických, lidsko-právních organizací, think-tanků a hnutí. MDA vydává knižní publikace podporující jí blízké ideje a od roku 2011 též pravidelný elektronický Zpravodaj, v němž referuje o své činnosti a o ideově-politických diskusích, které se v jejím prostředí vedou. Ve spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung a bruselskou Svobodnou univerzitou pořádá kulaté stoly k aktuálním společenským problémům. Podílí se i na debatách v rámci Nadace pro evropská progresivní studia.
Více informací na www.masarykovaakademie.cz