AKTUALITY

Výběrové řízení na účastníky a účastnice V. ročníku ASD

Vyhlašujeme otevřené výběrové řízení na účastníky/účastnice V. ročníku Akademie sociální demokracie (jaro-podzim 2015)....

Výběrové řízení na účastníky IV. ročníku ASD

Vyhlašujeme otevřené výběrové řízení na účastníky IV. ročníku Akademie sociální demokracie v termínu podzim 2013 / jaro ...

Zahájení třetího cyklu Akademie sociální demokracie

Prvním setkáním na téma „Kořeny, současnost a budoucnost sociálnědemokratického hnutí“ odstartoval již třetí cyklus vzdělávacího ...

Lektoři ASD

Jan Beránek

Vedoucí energetické kampaně Greenpeace International
stál u zrodu ekologické organizace Hnutí DUHA, kde se věnoval energetice a zejména výstavbě jaderné elektrárny Temelín. Od dubna 2003 do září 2005 byl předsedou Strany zelených. Od června 2007 pracuje v ústředí Greenpeace International v Amsterdamu. 

Ľuboš Blaha

Filozof a politolog na Ústavu politických věd Slovenské akademie věd
Věnuje se především politické filozofii, zejména liberalismu, komunitarismu a marxismu. Je autorem čtyř vědeckých monografií, za své dílo Späť k Marxovi? získal v roce 2010 Cenu Literárního fondu. V letech 2006 až 2010 působil jako poradce předsedy NRSR. Pravidelně píše pro společensko-politický magazín Slovo (www.noveslovo.sk). V roce 2011 získal Cenu prezidenta Slovenské republiky za přínos v oblasti filozofických věd.

Kateřina Bocianová

Zahraniční tajemnice ČSSD
Od roku 2006 pracovala jako asistentka a později poradkyně místopředsedy Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka. Také působila v rámci delegace ČSSD v Evropském parlamentu v Bruselu. Byla předsedkyní Zahraniční komise ČSSD, od června 2011 je zahraniční tajemnicí ČSSD.

Dietrich Boelter

Strategický konzultant a ředitel BF Kommunikation Design
Zaměřuje se na koncepci a realizaci digitálních kampaní a implementaci struktur a komunikačních pracovních postupů. Byl zodpovědný za internetovou volební kampaň kancléře Gerharda Schrödera a expertem na sociální média v týmu SPD.

Helena Bretfeldová

Nezávislá publicistka a školitelka rétorických dovedností
Jako školitelka se specializuje se na kulturu jazyka a rétorické dovednosti. Je činná jako publicistka v oblasti kultury (zejména hudba a literatura), externě spolupracuje s Českým rozhlasem Brno a Českou televizí Brno.

Radek Buben

Ředitel Ústavu politologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (FF UK)
Věnuje se především teoriím komparativní politologie, problematice nedemokratických režimů a politickým problémům amerického kontinentu a jižní Evropy. Podílí se na badatelských projektech o české levici v mezinárodním kontextu a o podobě levicových režimů a vlád v Latinské Americe.

Milan Ftáčnik

Primátor města Bratislavy
V roce 2010 byl zvolen primátorem Bratislavy jako první nepravicový politik od roku 1989. Předtím působil jako starost největší městské části Bratislava-Petržalka. Byl poslancem Národní rady Slovenské republiky a ministrem školství.

Radovan Geist

Šéfredaktor portálu Euractiv.sk 
Spoluzaložil a v současné době vede portál EurActiv.sk. Je pravidelným komentátorem vývoje v EU pro několik slovenských a zahraničních médií. Doktorský titul získal v oblasti teorie politiky, pravidelně se zapojuje do výzkumných projektů slovenských institucí. Od roku 2006 přednáší na Katedře politologie na Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. 

Jiří Havel

Poslanec Evropského parlamentu
Od roku 1991 pracuje na Institutu ekonomických studií FSV UK. Je členem České ekonomické společnosti a v letech 2002-2004 byl jejím viceprezidentem. Od roku 2008 je členem správní rady VŠE. V letech 1999-2001 byl místopředsedou a předsedou Fondu národního majetku a v roce 2006 vykonával funkci místopředsedy vlády pro ekonomiku. Od roku 2009 je poslancem Evropského parlamentu a členem jeho rozpočtového výboru.

Michael Häupl

Primátor města Vídně a krajský hejtman
Od roku 1994 je primátorem města Vídně a působí jako krajský hejtman. Od roku 2004 zastává funkci předsedy Rady obcí a regionů Evropy. Je krajským předsedou SPÖ za město Vídeň. Byl členem Rakouského konventu.

Ernst Hillebrand

Vedoucí referátu pro střední a východní Evropu centrály Friedrich-Ebert-Stiftung v Berlíně
Působil jako ředitel poboček Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) v Evropě, Latinské Americe a Africe. Od roku 2010 je vedoucím referátu FES pro střední a východní Evropu. Mezi lety 1999?2001 byl v rámci FES zodpovědný za tvorbu programu o důsledcích globalizace. V letech 1998?2010 byl členem redakční rady časopisu International Politics and Society. Vyučoval mezinárodní politiku na univerzitách v Mnichově a Bonnu.

Jana Smiggels Kavková

Ředitelka občanského sdružení Fórum 50 %
Jana Smiggels Kavková vystudovala politologii v nizozemském Leidenu se zaměřením na sociální hnutí. Od roku 2005 pracuje ve Fóru 50 %, od dubna 2009 jako výkonná ředitelka. Působí ve Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice jako místopředsedkyně, zároveň je místopředsedkyní asociace Česká ženská lobby.

Martin Kahanec

Ekonom trhu práce
Zástupce ředitele programu Migrace a vedoucí výzkumné skupiny zaměřené na trh práce a rozšíření Evropské unie v Institutu pro studium práce (Institute for the Study of Labour) v Bonnu. Působí zároveň jako asistující profesor na Central European University v Budapešti.

Peter Kažimír

Ekonom a poslanec NRSR
Před vstupem do politiky pracoval v soukromém sektoru na různých manažerských pozících. Od roku 2006 poslanec NR SR za SMER-SD. V letech 2006-2010 působil jako státní tajemník na Ministerstvu financí SR.

Vojtěch Kotecký

Programový ředitel Hnutí DUHA
V Hnutí DUHA pracuje od roku 1992, aktuálně má na starosti strategii a vedení programové práce, průřezová témata ? jako je ekologická daňová reforma ? a koordinuje legislativní činnost Hnutí DUHA. Je členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj a Rady surovinové politiky ministerstva průmyslu. 

Julius van de Laar

Politický stratég a expert na komunikaci
Během amerických prezidentských voleb v roce 2008 pracoval pro vítěznou kampaň Baracka Obamy v téměř dvanácti státech V současnosti pracuje jako hlavní stratég Demokratické strany v Německu a konzultuje též pro jiné strany v celé Evropě.

Henning Meyer

Politolog, analytik a komentátor v londýnském Centre for the Study of Global Governance (London School of Economics)
Zabývá se vývojem sociální demokracie, evropskou ekonomickou a sociální politikou, globalizací a transatlantickými hospodářskými vztahy. Spoluzakládal a je editorem Social Europe Journal, komentáři přispívá do evropských periodik a situaci evropské sociální demokracie pravidelně komentuje pro světová média.

Jan Mládek

Ředitel Českého Institutu Aplikované Ekonomie
Byl náměstkem na Ministerstvu financí a ministr zemědělství, v letech 2002 až 2005 byl poslancem Parlamentu České republiky. V ČSSD působí jako předseda Národohospodářské komise ČSSD a stínový ministr financí, byl ředitele Masarykovy demokratické akademie.

Oto Novotný

Filosof a sociolog, odborník na politický marketing a vedoucí politicko-analytického oddělení ČSSD
Od roku 1992 byl členem volebních týmů ČSSD zodpovědný za předvolební průzkumy a tvorbu volebních programů ČSSD. V letech 2004 a 2005 byl koordinátorem tvorby Programového prohlášení vlády ČR a posledního programu ČSSD (2005).

Maria Joao Rodrigues

Expertka na tvorbu evropských politik a speciální poradkyně předsednictví EU a Evropské komise
Působí jako profesorka Evropských ekonomických politik na Université Libre de Bruxelles, od jejího vzniku se aktivně zúčastňuje rozvoje Lisabonské agendy. Aktivně sa podílela na odborné práci v grémiích Strany evropských socialistů. Je autorkou několika významných publikací věnovaných Lisabonské strategii.

Olga Sehnalová

Lékařka a poslankyně Evropského parlamentu
Do politiky vstoupila po volbách v roce 1998, kdy vykonávala post místostarostky města Kroměříže. Na tomto postu setrvala po dobu tří volebních období až do září 2009, kdy se jí dobrovolně vzdala po zvolení do Evropského parlamentu. V letech 1995-2003 byla a od roku 2005 je členkou ÚVV ČSSD. Po celou dobu svého členství vykonává i další funkce na místní, okresní a krajské úrovni ČSSD a v SDŽ.

Bernhard Schneider

Konzultant pro aplikované regionální poradenství a výzkum
Inženýrský konzultant, zabývá se invetsičními činnostmi a působí v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany klimatu a rozvoje využití obnovitelných zdrojů. Pracoval jako konzultant v oblasti výměny zkušeností mezi Rakouskem a Českou a Slovenskou republikou pro Rakouský svaz měst. 

Hannes Swoboda

Poslanec Evropského parlamentu a předseda Progresivní aliance socialistů a demokratů
Od roku 1983 člen rady města Vídně. V roce 1988 se stal regionálním ministrem pro rozvoj, plánování, dopravu a vnější vztahy. Od roku 1996 poslanec Evropského parlamentu, člen jeho výboru pro zahraniční věci a delegace pro vztahy s USA a spolupráci se střední Asií. Od roku 1997 byl rovněž viceprezidentem delegace Evropské komise pro vztahy s jihovýchodní Evropou.

Michal Szabo

Expert Konfederace odborových svazů Slovenské republiky
Je expertem na důchodové systémy při Konfederaci odborových svazů Slovenské republiky. Působil na ministerstvu práce a sociálních věcí, v Národní a Slovenské pojišťovně. V komerční sféře působil jako generální ředitel důchodové pojišťovny Pokoj a poté DDS Tatra banky.

Maroš Šefčovič

Místopředseda EK pro meziinstitucionální vztahy a administrativu
Po skončení studia pracoval jako kariérní diplomat. Od roku 2004 do roku 2009 byl velvyslancom na Stálém zastoupení SR při EU v Bruselu. V roce 2009 převzal funkci eurokomisáře pro vzdělávaní, odbornou přípravu, kulturu a vícejazyčnost, aby se vzápětí po jmenovaní nové Komisee v únoru 2010 stal jejim místopředsedou  na období 2010-2014.

Radek Špicar

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ředitel české pobočky Aspen Institutu
Pracoval jako ředitel vnějších vztahů Škody Auto a jako náměstek místopředsedy vlády pro ekonomiku ve vládě Jiřího Paroubka. Přednáší na Institutu ekonomických studií FSV UK a Diplomatické akademii MZV. Věnuje se tématům spojeným s ekonomickou diplomacií, společenskou odpovědností podniků a provozem think-tanků a nevládních neziskových organizací.

Jan Štern

Scénárista, dramaturg a producent
V 80. letech vydával samizdatový časopis Prostor. V letech 1990-92 byl poslancem Federálního shromáždění za Občanské fórum a ODA. Od roku 1993 působí v České televizi. Podílel se mj. na pořadech ?Ztracená duše národa?, či ?Uvolněte se, prosím?.

Jaroslav Šulc

Expert Českomoravské konfederace odborových svazů
Ekonomický expert ČMKOS a vysokoškolský pedagog, věnuje se především problematice penzijních systémů. Pracoval na makroekonomickém úseku tehdejšího Federálního statistického úřadu a Federálního ministerstva pro strategické plánování, v letech 2001 až 2004 byl náměstkem na Ministerstvu financí.

Günther Verheugen

Honorární profesor na Evropské univerzitě Viadrina (Frankfurt nad Odrou)
G. Verheugen do politiky vstoupil roku 1967 jako krajský předseda Mladých demokratů. V 70. letech působil po boku bývalého spolkového ministra vnitra a zahraničních věcí H. D. Genschera. V letech 1983-1999 působil jako spolkový poslanec. Po svém nástupu do EK byl zodpovědný za rozšíření EU. v komisi J. M. Barrosy byl viceprezidentem a komisařem zodpovědným za podnikání a průmysl.

Milan Znoj

Docent politické filozofie a zástupce ředitele na Ústavu politologie FF UK 
Přednáší dějiny politické filozofie a teorie demokracie. Zabývá se liberalismem v české národní tradici i v soudobých diskusích s komunitarismem a republikanismem. V 90. letech se angažoval v politice v OH a ve straně Svobodní demokraté, v té době se také věnoval publicistice. 

Christoph Zöpel

Publicista a honorární profesor na Universität Dortmund
Od roku 1969 je činný v politice, nejprve na komunální a zemské úrovni, od roku 1990 do roku 2005 jako člen Spolkového sněmu, kde působil především v oblasti zahraniční politiky. V letech 1999 až 2002 byl prvním náměstkem ministra zahraničních věcí za stranu Zelených Joschky Fischera.