AKTUALITY

Výběrové řízení na účastníky a účastnice V. ročníku ASD

Vyhlašujeme otevřené výběrové řízení na účastníky/účastnice V. ročníku Akademie sociální demokracie (jaro-podzim 2015)....

Výběrové řízení na účastníky IV. ročníku ASD

Vyhlašujeme otevřené výběrové řízení na účastníky IV. ročníku Akademie sociální demokracie v termínu podzim 2013 / jaro ...

Zahájení třetího cyklu Akademie sociální demokracie

Prvním setkáním na téma „Kořeny, současnost a budoucnost sociálnědemokratického hnutí“ odstartoval již třetí cyklus vzdělávacího ...

O ASD

Akademie přináší klíčové poznatky o sociální demokracii a zprostředkovává její základní hodnoty a aktuální politiky na česko-slovenské i globální úrovni tak, aby se získané vědomosti v kombinaci s praktickými dovednostmi stali východiskem pro praxi. Přínos pro účastníky je tedy možné vidět na několika úrovních:

  • Přesvědčivost na základě učení se pro praxi 
  • Prohloubení argumentačních schopností v konfrontaci s aktuálními politickými výzvami zprostředkované renomovanými osobnostmi z akademické, politické a neziskové sféry
  • Profesionální příprava politických textů, projektů a jejich mediálně účinné prezentace
  • Mezinárodní kontakty a síťování

Naše nabídka pro vás

Akademie probíhá ve formě šesti víkendových škol (dvě na podzim 2012, čtyři na jaře 2013), jejich účelem je zprostředkování prakticky uchopovaných poznatků pro úspěšné zvládnutí sociálnědemokratické agendy na začátku 21. století. Program je naplánován pro práci v malých skupinách s celkovým počtem dvaceti účastníků (10 z České a 10 ze Slovenské republiky). Zkušení lektoři Akademie, mezi kterými nechybějí bývalí i současní politici české, slovenské i evropské sociální demokracie, kladou důraz na rozvoj schopností a zručností, ne jen teoretických znalostí účastníků. Program probíhá vždy od pátku od večera (17 hodin) do brzkého nedělního odpoledne (14 hodin). Akademie se koná třikrát v České a třikrát ve Slovenské republice. Akademie je postavena na interaktivním přístupu a zprostředkování praktických zkušeností, součástí programu jsou proto i pravidelná setkání s úspěšnými protagonisty evropského sociálnědemokratického hnutí.

Obsahové podklady k jednotlivým setkáním Akademie budou připraveny ve formě readeru a seznamu doporučené literatury. Absolventi projektu dále získají možnost zapojit se do celoevropské sítě sociálnědemokratických politiků (Alumni program Akademie). Seznam míst konání a podrobný program budou účastníkům dopředu zaslány.

Podmínky úspěšného absolvování Akademie

Absolventi Akademie ukončí projekt vybaveni argumentačními schopnostmi a zručnostmi, solidní orientací v důležitých socioekonomických problémech a sociálnědemokratických odpovědích na ně. Pro úspěšné absolvování Akademie je proto nutná účast na všech šesti víkendových školách. Předpokládá se i pravidelná domácí příprava. Během jedné ze závěrečných částí Akademie budou účastníci také prezentovat esej na některé z probíraných témat.