AKTUALITY

Výběrové řízení na účastníky a účastnice V. ročníku ASD

Vyhlašujeme otevřené výběrové řízení na účastníky/účastnice V. ročníku Akademie sociální demokracie (jaro-podzim 2015)....

Výběrové řízení na účastníky IV. ročníku ASD

Vyhlašujeme otevřené výběrové řízení na účastníky IV. ročníku Akademie sociální demokracie v termínu podzim 2013 / jaro ...

Zahájení třetího cyklu Akademie sociální demokracie

Prvním setkáním na téma „Kořeny, současnost a budoucnost sociálnědemokratického hnutí“ odstartoval již třetí cyklus vzdělávacího ...

Otevřené výběrové řízení na účastníky III. cyklu ASD


Friedrich Ebert Stiftung e.V. - zastoupení v České a Slovenské republice ve spolupráci s Masarykovou demokratickou akademií a Inštitútom ASA vyhlašuje otevřené výběrové řízení na účastnice a účastníky III. cyklu česko-slovenského vzdělávacího programu sociálnědemokratického hnutí Akademie sociální demokracie podzim 2012 / jaro 2013.

Proč Akademie sociální demokracie?

Sociální demokracie je dnes jako hnutí konfrontována s novými výzvami, na které není jednoduché najít adekvátní odpověď. Pohybujete se na úrovni parlamentní, komunální nebo mládežnické sociálnědemokratické politiky? Účastníte se práce ekologických, sociálně zaměřených anebo antirasistických hnutí? Záleží vám na sociální spravedlnosti, např. z genderového hlediska? Tím více jste konfrontování s potřebou komplexního rozhodování na pozadí rychle se měnícího světa. A tím silněji vás může oslovit potřeba hledat sociálnědemokratické odpovědi na výzvy 21. století ? v našem česko-slovenském i globálním kontextu. Akademie sociální demokracie nabízí platformu pro intenzivní vzdělávání spojené s argumentačními a mediálními tréninky pro sociálnědemokraticky angažované lidi ? pro nadějné sociálnědemokratické politiky a političky, pro pokrokové aktivisty a aktivistky. Akademie chce přispět k budoucím úspěchům sociálnědemokratických politik v České a Slovenské republice v neposlední řadě jejich propojováním s prostředím evropské sociální demokracie a hnutími občanské společnosti včetně odborů.

Přínos pro účastníky a účastnice

Akademie přináší klíčové poznatky o sociální demokracii a zprostředkovává její základní hodnoty a aktuální politiky na česko-slovenské i globální úrovni tak, aby se získané vědomosti v kombinaci s praktickými dovednostmi stali východiskem pro praxi. Přínos pro účastníky je tedy možné vidět na několika úrovních:
  • Přesvědčivost na základě učení se pro praxi
  • Prohloubení argumentačních schopností v konfrontaci s aktuálními politickými výzvami zprostředkované renomovanými osobnostmi z akademické, politické a neziskové sféry
  • Profesionální příprava politických textů, projektů a jejich mediálně účinné prezentace
  • Mezinárodní kontakty a síťování

Nabídka Akademie

Akademie probíhá ve formě šesti víkendových škol (dvě na podzim 2012, čtyři na jaře 2013), jejich účelem je zprostředkování prakticky uchopovaných poznatků pro úspěšné zvládnutí sociálnědemokratické agendy na začátku 21. století. Program je naplánován pro práci v malých skupinách s celkovým počtem dvaceti účastníků (10 z České a 10 ze Slovenské republiky). Zkušení lektoři a lektorky Akademie, mezi kterými nechybějí bývalí i současní politici a političky české, slovenské i evropské sociální demokracie, kladou důraz na rozvoj schopností a zručností, ne jen teoretických znalostí účastníků. Program probíhá vždy od pátku od večera (17 hodin) do brzkého nedělního odpoledne (14 hodin). Akademie se koná třikrát v České a třikrát ve Slovenské republice. Akademie je postavena na interaktivním přístupu a zprostředkování praktických zkušeností, součástí programu jsou proto i pravidelná setkání s úspěšnými protagonisty evropského sociálnědemokratického hnutí.

Obsahové podklady k jednotlivým setkáním Akademie budou připraveny ve formě readeru a seznamu doporučené literatury. Absolventi projektu dále získají možnost zapojit se do celoevropské sítě sociálnědemokratických politiků (Alumni program Akademie). Seznam míst konání a podrobný program budou účastníkům dopředu zaslány.

Podmínky úspěšného absolvování Akademie

Absolventi Akademie ukončí projekt vybaveni argumentačními schopnostmi a zručnostmi, solidní orientací v důležitých socioekonomických problémech a sociálnědemokratických odpovědích na ně. Pro úspěšné absolvování Akademie je proto nutná účast na všech šesti víkendových školách. Předpokládá se i pravidelná domácí příprava. Během jedné ze závěrečných částí Akademie budou účastníci také prezentovat esej na některé z probíraných témat.

Akademie sociální demokracie se ve III. cyklu uskuteční:

19. až 21. října 2012 (ČR)
23. až 25. listopadu 2012 (SR)
25. až 27. ledna 2013 (ČR)
22. až 24. února (SR)
12. až 14. dubna (ČR)
17. až 19. května (SR)

Poplatek za účast na Akademii činí 2 500 Kč pro účastníky z České republiky a 100 EUR pro účastníky ze Slovenské republiky. Organizátoři nehradí pojištění účastníků a cestovné (pouze v případě individuálního zajištění cesty). Ostatní náklady spojené s účastí (včetně společné dopravy do místa konání) na Akademii jsou účastníkům plně hrazeny.

Výběrové řízení

Přihlásit se může kdokoli ? nejen začínající politik a politička z komunální nebo parlamentní úrovně, ale i pokrokově orientovaní/-é, případně mediálně činní/-é aktivisté a aktivisty nebo odboráři a odborářky.

Předpokládá se, že účastník či účastnice v termínu výběrového řízení nepřekročí věk 35 let. Výběrové řízení proběhne na základě doručeného životopisu s motivačním dopisem na níže uvedenou adresu. Deset účastníků z každé země bude vybráno na základě osobních rozhovorů, které proběhnou zvlášť v České republice pod odbornou záštitou Vladimíra Špidly a politickou garancí místopředsedy ČSSD Lubomíra Zaorálka.

Termín pro zaslání elektronických přihlášek do výběrového řízení (životopisu a motivačního dopisu) na níže uvedenou e-mailovou adresu je 14. srpna 2011.

Rozhovory s výběrovou komisí proběhnou v prvních dvou týdnech v září.

Koordinátorka projektu za Českou republiku:

Anna Kárníková, anna.karnikova@fesprag.cz
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. - zastoupení v České republice
Zborovská 716/27, 150 00 Praha 5, Česká republika